ÜRETMEYEN ÜLKELER GÜNÜ KURTARIR

19.03.2014

Evet, üretmeyen ülkeler sadece günü kurtarır, üreten ülkeler ise geleceğini. Üretmek bir ülke için en yüksek ideallerden biri olmalıdır. Tıbbi cihaz sektörü katma değer bakımından diğer sektörler arasında önemli bir yere sahiptir. Stratejik öneminin olması, sağlık gibi kutsal bir alanda faaliyet göstermesi ise sektörün önemini daha da arttırır. Cari açık bir kriz hayaleti gibi önümüzde durmaktadır. Ancak üretime önem verilerek, üretim desteklenerek Türkiye bu kabustan kurtulabilir.

Sanayinin gelişimi için mutlaka devlet, hükümet ve vatandaş bir arada olmalı, birbirine güvenmelidir. Adam ve memleket kayırmaca olmamalıdır. Devlet adamları adaletli, merhametli ve vatandaşına karşı iyi niyetli olmalıdır.

İşte bunu yapan bir bakanımız var. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Nihat Ergün, katma değeri yüksek, stratejik önemi olan tıbbi cihaz sektörüne sahip çıkarak, devletin üretenin yanında olduğunu ispatladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜDER’in birlikte düzenlediği, "Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Yatırım Fırsatları ve Kamu Destekleri Çalıştayı”na bakanlık düzeyinde ve bizzat katılımı ile destek verdi.

Çalıştayda, 2012’nin tıbbi cihaz sektörünün yatırım ve üretim yılı olması temennisinde bulunuldu. Bu toplantı sektör için bir milat oldu. Hükümet iyi bir ekibe, devlette iyi bir hükümete sahip. Dünyaya adımızdan söz ettirir hale geldik. Yardım alan konumundan, yardım eden konumuna geçtik. Önce devlet, vatandaş el ele sonra üretici, üniversite el ele, tıbbi cihaz sektörü olarak ta tıp fakültesi, eğitim hastaneleri el ele olmalı. Hekim yetersizliği sebebiyle verimli bir iş planlaması yapabilmek için mekanları birleştirelim. Tıbbi cihaz sektörü olarak hekimler ile ele ele olabilmemiz gerekir. Bunu yapamazsak kopya ürünlerden öte gidemeyiz.

Sağlık Bakanlığı toplu alımlardan vaz geçmeli. Her ilin ihtiyacı o ilden karşılanmalı. İhtiyaçlar doğru tespit edilmeli, ihtiyaçlar hasta potansiyeli ve hastane kapasitesine göre tespit edilmelidir.  İsraf haramdır. Paranın göçünü önlemek için kamu hastane birlikleri yapısında değişiklikler yapılmalı. Çünkü paranın göçü insan göçünü de beraberinde getirir. Devlet vatandaşını doğduğu yerde yaşatabilmeli. Bunu gerçekleştirmek için dengeli gelir dağılımı ve dengeli harcama yapmak, ülkede kaliteli ürün üretip onun kullanımını sağlamak devletin görevidir. Üreticiyi GMDN kodlarına,  egolarımıza ve çıkarlara peşkeş çekmeyelim. Üretimi desteklemek için yüzde 15 fiyat avantajı yerine yerli ürün kullanan hastanelere yıllık mali katkı payından kullandığı yerli ürün toplam bedeli üzerinden yüzde 5’ini almayarak kurumlar desteklenmeli. Böylece ürün kullanım ve pazar payı attırılmış olacaktır. Kamu İhale Kurumu Kanunu’ndaki yerli üreticinin desteklenmesi ile ilgili maddesi, "yerli ürün kullanan kurum yüzde 5 desteklenir” şeklinde düzenlenmesi üretici ve kurum lehine olacaktır.  

Bir defa daha Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Yatırım Fırsatları ve Kamu Destekleri toplantısına iştirak ederek bizleri onurlandıran Sayın Bakanımız Nihat Ergün ve ekibine,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve ekibine, Sosyal Güvenlik Kurum Başkan Yardımcısı ve Tıbbi Cihaz Daire Başkanımıza ve Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve tüm tıbbi cihaz sektörü katılımcılarına şükranlarımı sunuyorum. 

 

Sağlıklı Günler


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir