DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

31.01.2017

Ekonomi Bakanlığından:

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 21/04/2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıda bilgileri yer alan şirket eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir