Ölçü (Standart)

13.05.2016
Kamu kuruluşlarının kanun ve tüzükleri hazırlanırken ihtiyaçlar tespit ediliyor. O ihtiyaçların giderilmesi-
ne yönelik kurumun, birimin kanun, tüzük ve yönetmelikleri hazırlanıyor. İç tüzük hazırlanırken, çalışacak
kişilerin görevleri tanımlanırken günlük iş üretim kapasiteleri ve standartların olmadığını öğrendim. Bu da
kişilerin inisiyatifine kalıyor. Vatandaşla kamu çalışanları arasında ciddi sıkıntılar doğuruyor.

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmaması için önerimiz, mutlaka hekimlerin hasta ilişkilerinin kontrol altı-
na alınması, kanunların, kişisel mahremiyetin el verdiği şekilde de kayıt altına alınması. Şiddet konusu yeni
değil. 1996’da bu konuda yazmıştım. Hala aynı konu işleniyor. Çözüm noktasında önemli bir gelişme kayde-
dilmiş değil. Sağlık Bakanlığı önümüzdeki günlerde şiddet konusunda çok ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor.

Hastaneler de polisler daha aktif rol alacak. Şiddet uygulayanlara hapis yolu da açıldı. Bu yeni uygulamaların
caydırıcı olması bekleniyor. Umarım öyle olur.
Bir üretici firma büyük bir sağlık kuruluşun ihalesine katılıyor ve ürün kabul komisyonu ürünün standart-
lara uygun olmadığı hakkında rapor tutuyor. İkinci muayenede de aynı eksiklikler görülüyor. Ürün Türk

Standartları Enstitüsü laboratuarında incelenip rapor hazırlanıyor. Rapora göre ürün TSE Standartlarının
altında değil üstünde. Bu da ayrı bir sorun; ürünün TSE standardı üzerinde olması da uygunsuz olarak be-
lirtiliyor. TSE başkanıyla görüştüm; konunun yanlış olduğu, bu yanlışlığın düzeltileceği bilgisini aldım. CE
sertifikaları verilmeye başlandıktan sonra TSE’nin çok etkinliği kalmadı, ithal ürünler TAREKS kapsamına
düşmediği müddetçe.

Sağlık Bakanlığı, Kalite ve Verimlilik Daire Başkanlığı kurdu. Her yıl da buna yönelik kongreler yapılıyor
ancak sadece çalışma hastaneler üzerine yapılıyor. Kurumlar nezdinde bir çalışma yok. Bütün kurumları
kapsayacak şekilde bir sistem olursa amaca hizmet tam olur.
M. Daşcı

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir