TÜRKİYE CUMHURİYETİ S AĞLIK BAKANLIĞI İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

08.03.2017

TÜRKİYE CUMHURİYETİ S AĞLIK BAKANLIĞI İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6797                                                                       Kabul Tarihi: 15/2/2017

MADDE 1- (1) 23 Nisan 2009 tarihinde Pekin’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”mn onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7/3/2017Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir