11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

08.03.2017

Tarih:             05 Nis 2017 - 09 Nis 2017

Lokasyon:      Cornelia Diamond Hotel, Belek - Antalya- Türkiye

Şehir:            Türkiye

Web Sitesi:    www.travma2017.org

 

 

 

Değerli Meslektaşlarımız,
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği tarafından 5-9 Nisan 2017 tarihleri arasında Cornelia Diamond Hotel-Kongre Merkezi, Belek-Antalya’da düzenlenecek olan 11. "Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi” ne sizleri davet etmekten büyük onur duyuyoruz. Travma ve acil cerrahi olgularının sayısındaki ciddi artış, tıbbi yaklaşım modalitelerinde güncel farklılıkların doğmasına neden olmuştur. Farklı disiplinlere ait yeni uygulamaların duyurulması, disiplinler arası uzlaşıların sağlanabilmesi, deneyimlerin ortak bir sinerji üretimine katkı sağlaması, olguların sahadan acil servise, acil servislerden ameliyathane ve yoğun bakımlara kadar olan süreçte tüm çalışanlarca özümsenmesinde sürekli tıp eğitimi etkinliği olarak bu kongrelerin büyük bir fırsat olduğu hepimizce aşikardır.

Düzenlediğimiz bu kongrenin ana eksenlerinden biri olan "Travma ve Acil Cerrahi” teması gereğince güncel konular ve uygulamalar işlenecektir.

Ülkemizde terör, trafik kazaları, doğa ve insan kaynaklı afetlerden etkilenen hastalarla sıkça karşılaşılmaktadır. Bu nedenle hem travmalı olguya yaklaşım ve travmalı olgunun güncel cerrahi tedavisi, hem de acil cerrahi gerektiren hastalıklara yönelik yeni cerrahi teknik uygulamalar, olgunların tıbbi ve cerrahi sağaltımına yönelik multidisipliner yaklaşım ilkeleri, yoğun bakım yönetimi, resüsitasyon, rekonstrüksiyonlar, izole travmalar, simulasyonlar, görüntüleme ve özellikle harp cerrahisi alanında güncel hemostatik yaklaşımlar, travmatik beyin hasarına yaklaşım seçenekleri, translasyonel araştırmaların ele alınacağı bilimsel oturumlarda, siz değerli katılımcılarımızın özgün katkıları ile birlikte optimal bilimsel kazanımı sağlayacağımıza inanıyoruz.

Öte yandan, acil cerrahi hastalarının yönetimi ülkemizde standart yaklaşımların kurulamadığı diğer bir alandır ve derneğimizin öncelikli amaçlarından biri de acil cerrahi hastalıkların tedavisinde güncel bilimsel veriler eşliğinde ulusal bir standardı yakalamaktır. Kongremizde bu alanda da çok özgün oturumlar olacaktır.

Kongre süresince ilginizi çekeceğine inandığımız konular, alanında deneyimli ve saygın ulusal ve uluslararası konuşmacıların katkılarıyla, içeriği en iyi yansıtacak çeşitli sunum yöntemleri kullanılarak işlenecektir. Endoskopi ve ultrasonografi dahil bir çok alandaki kurslar, konferanslar, paneller, konsensüs buluşmaları, interaktif tartışmalı olgu toplantıları ve video sunumları ile yararlı bir kongre olacağı düşüncesindeyiz.

Travma ve acil cerrahi alanında ulusal standartların yükselmesine katkı sağlayacak başarılı bir kongre olması dileğiyle, başta özellikle genel cerrahi uzmanı meslektaşlarımız olmak üzere ilgili tüm disiplinlere ait branş hekimlerini, uzmanlık eğitimini sürdüren asistanlarımızı ve konuya ilgi duyan hemşirelerimizi kongremize davet eder, hem dernek yönetim kurulu hem de bilimsel komite adına sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. M. Mahir Özmen                                      Prof. Dr. Kaya Sarıbeyoğlu
       Kongre Başkanı                                                         Dernek Başkanı

                                         Doç. Dr. Mehmet Eryılmaz
                                               Kongre Sekreteri

 medikalakademi


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir