Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2017

16.03.2017
Kurs Sorumluları: Fadime Callak Oku, Kezban Hamdemir, Burcu Çınar

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Songül GÖKSEL anısına
12.Nis.17 13.Nis.17
13:30-17:00 09:00-12:30
13:30 – 14:15 09:00 – 09:45
Sürveyans :Hanife Aytaç Veri Analizi:Esengül Şendağ
• Tanım: Aktif- Pasif, Hastaya-Laboratuara Dayalı, Taburcu Sürveyansı, Genel- Seçilmiş Sürveyans • Hızlar- Dansite- SIR- Bundle(demet)
• Nasıl başlatılacak ve sonlandırılacak • İnfline raporlama- Karşılaştırma
   
   
14:15 – 14:30 09:45 – 10:00
ARA ARA
14:30 – 15:15 10:00 – 11:00
Veri Toplama Araçlarının Oluşturulması ve Veri Toplama:Burcu Çınar Raporlama – Geri bildirim:Kezban Hamdemir
• Bir formda olması gereken minimum veri parametreleri • Birimlere raporlama
• Bundle(demet) formları oluşturma • Yönetime raporlama
  • Kalite birimine raporlama
  • Gösterge sonuçları
  • İyileştirme raporu
  • Yıl sonu çalışma raporu yazma ve hedef belirleme
15:15 – 15:30 11:00 – 11:15
ARA ARA
15:30 – 16:30 11:15 – 12:00
Veri Girişi: Fadime Callak Oku Sürveyans ve Kalite:Songül Kaynar
  • Prosedür ve talimat yazma
  • İnfeksiyon kontrol programı oluşturma
  • Komitelerin indikatör/gösterge takibi
16:30 – 17:00 12:00 – 12:30
GÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dezenfeksiyon ve Dezenfeksiyon Uygulamaları Kurs Programı
Kurs Sorumluları: Esen Batır, Kezban Hamdemir, Burcu Çınar

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Serap YEŞİL anısına
12.Nis.17 13.Nis.17
13:30 -17:00 09:00 – 12:30
13:30-14:15 09:00 -09:45
Tanımlar ve Temel İlkeler:Esen Batır Dezenfeksiyon İşlemlerinde Uygunluk Kontrolü:Beril Mansuroğlu
• Tanımlar: • Kontrol parametreleri
• Temel İlkeler • Denetim formlarının oluşturması
• Dezenfektan hazırlama • Denetim sıklığı
• Dikkat edilecek noktalar  
• Duruluma-kurulama-saklama  
14:15 – 14:30 09:45 – 10:00
ARA ARA
14:30 – 15:15 10:00 – 11:00
Etki Mekanizmasına Göre Dezenfektanlar ve Özellikleri:Belgin Erdoğan Teknik Şartname Hazırlama:Büşra Özbay Çaylı
• Düşük düzey • Teknik şartnamede temel ilkeler (CE belgesi, TTİUB kaydı, biyosidal, mikroorganizma etkinlik testleri)
• Orta düzey  
• Yüksek düzey  
15:15 – 15:30 11:00 – 11:15
ARA ARA
15:30 – 16:30 11:15 – 12:00
Kullanım Alanlarına Göre Dezenfektanlar:Maide Akdoğan Teknik Şartname Hazırlama: Büşra Özbay Çaylı
• El antiseptikleri • Örnek şartname hazırlama
• Yüzey dezenfektanları   
• Cihaz/alet dezenfektanları  
16:30 – 17:00 12:00 – 12:30
GÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Eğitici Eğitimi Kurs Programı
Kurs Sorumluları: Seçil Özkan, F. Nur B. Aksakal, Serpil BAŞ
12.Nis.17 13.Nis.17
13:30 -17:00 09:00 – 12:30
13:30-14:15 09:00-09:30
• Açılış Isınma
• Tanışma Günün programı
• Beklentilerin alınması  
• Kurs programının tanıtılması  
• Eğitimin amaç ve öğrenim hedefleri  
   
14:15 – 14:30 09:30 – 11:00
ARA Sağlık İletişimi Ve Danışmanlık Becerileri
  (Hastane enfeksiyonu kontrolü konularında iletişim ve danışmanlık rol play uygulamaları)
14:30 – 15:15  
Yetişkin Eğitimi ve Olumlu Eğitim Atmosferi Oluşturma
15:15 – 15:30 11:00 – 11:15
ARA ARA
15:30 – 16:30 11:15 – 12:00
Katılımcı Eğitim Yöntem Ve Teknikleri Etkili Sunum Becerileri
(Yöntem ve tekniklerin uygulanması) Grup Çalışması
Vaka tartışması (Hastane infeksiyonları konusunda  etkili sunum becerileri ve katılımcı eğitim yöntemleriyle sunum hazırlama)
· Beyin fırtınası  
· Demonstrasyon ve yetiştiricilik  
16:30 – 17:00 12:00 – 12:30
GÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
tkhk

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir