SAĞLIK TURİZMİ BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ SİSTEMİ GENELGESİ

16.03.2017

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 75000571-020
Konu:
Sağlık Turizmi Bölge
Koordinatörlüğü Sistemi


GENELGE

2017/2.

Sağlık turizmi, hastaların sağlık hizmeti almak amacıyla başka bir ülkeye gerçekleştirdiği seyahat olarak adlandırılmakta olup dünyada hızla gelişmiş ve hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilerek, ülke ekonomileri açısından katma değeri en yüksek sektörlerden birisi haline gelmiştir.

Ülkemiz özellikle "Sağlıkta Dönüşüm Programı" ile ulaştığı kaliteli sağlık hizmeti sunumu sayesinde, hem kendi vatandaşlarımıza hak ettiği sağlık hizmetini sunmakta, hem de hızla gelişen sağlık turizmi potansiyeli ile dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında üst sıralara yükselmektedir.

Onuncu Kalkınma Eylem Planında önemli bir yere sahip olan Sağlık Turizminin geliştirilmesi ve sağlık turizmi alanında hizmet veren kurum, kuruluş ve ilgili paydaşlar arasındaki koordinasyonun artırılması amacıyla, "Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü" yapılanması planlanmıştır. "Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü” kapsamında ekteki şekilde 8 (sekiz) Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü oluşturulmuştur.

Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörleri, kendisine bağlı illerde Yabancı Hasta Takip Sistemine veri girişlerini yöneten ve Bakanlığımızca kullanıcı yetkisi tanımlanmış İl Temsilcilerinin (İl Admini) çalışmalarım koordine etmekle görevlendirilmiştir. Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörleri, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı ile kendilerine bağlı iller arasında etkili bir iletişimin sağlanmasından sorumludur. Yabancı Hasta Takip Sistemi kullanıcı yetkisi tanımlanmış İl Temsilcileri ise sorumlu oldukları ildeki sağlık turizmi faaliyeti gösteren sağlık kuruluşlarının, sisteme veri girişlerinin sağlanmasından ve Bakanlıkça talep edilecek uluslararası hastalara ait istatistikî bilgilerin toplanarak bağlı bulundukları Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlerine iletilmesinden sorumludur.

Bunun yanı sıra Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörleri ve Yabancı Hasta Takip Sistemi İİ Temsilcileri, sorumlu oldukları bölgedeki sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin teşvik edilmesini sağlar.

Keyfiyetin ilgililere tebliği ile görevlendirilen personele gerekli kolaylığın sağlanması. Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü uygulamasının bu genelge kapsamında yürütülmesi ve uygulamanın titizlikle takibi hususlarında gereğini önemle rica ederim.


Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Bakan a.

Müsteşar

EK: Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlükleri ve Bağlı İller
DAĞITIM:

Gereği:                                                Bilgi:

-81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) - Türkiye Kamu Hastaneleri

- Yükseköğretim Kurulu


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 75000571-020
Konu:
Sağlık Turizmi Bölge
Koordinatörlüğü SistemiİSTANBUL

BURSA

İZMİR

„

MUĞLA

ANTALYA

ADANA

ANKARA

ERZURUM

İstanbul/

Avrupa

İstanbul/

Anadolu

Bilecik

Aydın

Afyonkarahisar

Konya

Mersin

Zonguldak

Erzincan

Edime

İzmit

Kütahya

Manisa

Bolu

Burdur

Osmaniye

Bartın

Tunceli

Kırklareli

Adapazarı

Uşak

Çanakkale

Denizli

İsparta

Antakya

Karabük

Bayburt

Tekirdağ

Düzce

Yalova

Balıkesir

Eskişehir

Aksaray

Kilis

Kastamonu

Bingöl

 

Kırşehir

Gaziantep

Sinop

Bitlis

Yozgat

Kahramanmaraş

Samsun

Muş

I

Sivas Şanlıurfa

Amasya

Siirt

Kayseri

Adıyaman

Tokat

Van

Nevşehir

Malatya

Ordu

Şırnak

Niğde

Elazığ

Giresun

Kars

Karaman

Diyarbakır

T rabzon

Hakkâri

 

 

Mardin

Rize

Ağrı

 

 

Çankırı

İğdır

 

Çorum

Ardahan

Kırıkkale

Artvin

 

 

Batman

 

Gümüşhane


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir