Yurtdışında Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

17.03.2017

Bakanlar Kurulu, Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı.Bugün yürürlüğe giren değişikliğe göre; yurtdışı teşkilatında sürekli bir göreve atanacak memurlar ile diğer kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usul ve esasları ile disiplin ve sicil işlemlerini düzenleyen "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri, İçişleri Bakanlığı personeli hakkında uygulanmayacak.

İçişleri Bakanlığı yönüyle daha önce sadece "Emniyet Genel Müdürlüğü” personeli hakkında uygulanmayan Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı personelinin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.

Söz konusu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personeli hakkında da uygulanmıyor.

Bugün yayımlanan değişiklik kararı

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2017/9855

Karar Tarihi: 6/2/2017

YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere "İçişleri Bakanlığı,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan ", Emniyet Genel Müdürlüğü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

kamuajans.com

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir