Sosyal Güvenlik Kurumunun Fatura Bedellerinin Ödenmesi Genelgesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge Hk Duyurusu

17.03.2017

 

Sayı : 35837838/226 16/03/2017

Konu : Fatura Bedellerinin Ödenmesi Genelgesinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge

 

GENELGE

2017\12

Bilindiği üzere, 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 08/03/2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

2011/62 sayılı "Fatura Bedellerinin Ödenmesi” genelgesi ile bu genelgede değişiklik yapan 2012/18, 2012/36 ve 2013/23 sayılı genelgeler, 08/03/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu itibarla, 2011/62 sayılı "Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu genelge, söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalktığından anılan genelge ile yürütülen iş ve işlemlerin mezkur yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir