GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTENKALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

18.04.2017

Millî Savunma Bakanlığından:

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/9/2011 tarihli ve 28069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir