Türkiye'de nüfus yaşlanıyor, Alzheimer için önlem almak şart

17.05.2017

Türkiye Alzheimer Deneği Mersin Şube Başkanı Prof.Dr.Özge: ‘’Alzheimer hastalığı normal yaşlılık sürecinin bir parçası değildir. Ülkemizin 2050 Yılında nüfusuna oranla en fazla Alzheimer hastasına sahip olacağı dört ülkeden biri olacağı göz önüne alınırsa acil eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir.’’

Türkiye’de son 20 yılda 65 yaş üstü nüfus attı ve 30 yıl içinde de artamaya devam edecek.

Ülkemizde yaşlı sağlığı ve bakımı alanında güncel ve uzun dönem ihtiyaçların karşılanması için kurumlara arası işbirliğine dayanan gerçekçi ve sürdürülebilir politikalara ihtiyaç olduğunu belirten Türkiye Alzheimer Derneği, 10-11 Mayıs tarihleri arasında Mersin’de ‘’1. Demans Özelinde Yaşlı Sağlığı ve Bakımı Çalıştayı’’ düzenledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, APSB Narlıdere ve Buca Huzurevleri, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Alzheimer Derneği Genel Merkez yetkilileri ve şubelerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda yaşlılara verilecek hizmetler ve sorunlar gündeme taşındı.

Alzheimer Hastalığının ülkemizde de yaşla birlikte görülme sıklığı artan önemli bir halk sağlığı ve sosyal sorunu olduğunun altını çizen Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Başkanı Prof. Dr.Aynur Özge, Medimagazin'e yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Alzheimer hastalığı normal yaşlılık sürecinin bir parçası değildir. Ülkemizin 2050 yılında nüfusuna oranla en fazla Alzheimer hastasına sahip olacağı dört ülkeden biri olacağı göz önüne alınırsa acil eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu alanda yasal, mekânsal ve iş gücü hazırlığının ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.’’ dedi.

Hastaların bakımlarının sadece evde veya kurumda bakım şeklinde sınırlı olmadığını belirten Özge, bireye özel bakım modellerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalıştayda ele alınan önemli kararların konu başlıkları ise şöyle:

‘’Belediyeler daha fazla sorumluluk almalı’’

 • Belediyeler hastaların erken ve orta evrelerinde yararlanacakları gündüz yaşam alanları oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak konusunda daha fazla sorumluluk almalıdır.
  ‘’Mevzuat güncellenmeli’’
 • Evde sağlık ve bakım hizmetleri yönetmeliği Sağlık Bakanlığınca çıkarılmış olup evde sağlık hizmetleri sunulmakta ancak evde bakım hizmeti verilmemektedir. Evde bakım mevzuatı güncellenerek yukarıda sayılan tüm kurumları paydaş olarak ele alan ve mevzuatta karşılığı olmayan ödeme sistemi açıkça ortaya konan koordineli bir hizmet yürütülmelidir.
  ‘’Bakım ücreti desteği sağlanmalı’’
 • ASPB’a bağlı olarak hizmet veren resmi ve özel huzurevi veya yaşlı bakım merkezlerinden yararlanmak isteyen ancak yeterli maddi imkânı olmayan yaşlılara ve/veya demans hastalarına da engelli merkezlerinde uygulanan bakım ücreti desteği imkânının benzer yöntemle tanınması sosyal adaletin sağlanması ve bu büyüklerimizin hak ettikleri bakım desteğini almaları için şarttır.
  ‘’SGK finansman desteği yapmalı’’
 • Sosyal Güvenlik Kurumu hastalık tedavisinin tıbbi tedavi ile birlikte ve verilen bakım (sosyal destek, fiziksel aktiviteler ve hem hasta hem de yakını için yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik zihinsel ve bedensel her türlü aktivite) hizmetinden oluşan bir bütün olduğu bilinciyle hastalık tedavisi için uygun eylem planını ve finansman desteğini planlamalıdır. Bakım hizmetleri için de tıpkı tıbbi hizmetler için olduğu gibi ücretlendirme tebliğleri hazırlanmalı ve uygulama koşulları açıkça ortaya konmalıdır.
 • Bakım hizmetlerinin karşılanabilmesi için SGK kapsamında “tamamlayıcı sağlık sigortası” ve “bakım sigortası” desteklerinin biran önce hayata geçirilmesi şarttır.
  ‘’STK’lar bir araya gelmeli’’
 • Aynı alanda çalışan kurumların ve STKların birbirlerinden haberdar olmaları ve ortak bir eylem planı oluşturulması için benzer çalıştay ve farklı içeriklerde toplantıların daha geniş katılımlarla sürdürülmesi kararı alınmış.
  Bir sonraki çalıştay Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kaynak:Medimagazin

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir