Kök hücre tedavisinde çığır açacak iki yeni çalışma

18.05.2017

Araştırmacılar, 20 yıllık denemeden sonra, insanlardaki olgun hücrelerden, yenileme yeteneği olan öncül kök hücreler üretmeyi başardı. Çalışma, lösemi ve diğer kemik iliği nakline ihtiyaç duyan ama donör bulamayanlar için umut olabilir.

20 yıllık denemeden sonra, bilim insanları olgun hücreleri, kendilerini yenileme yeteneği olan ve kanın bileşenlerini oluşturan öncül kök hücrelere dönüştürmeyi başardı. Farklı metodlarla insan sağlıklı hücrelerinden labaratuvar ortamında kök hücre üreten iki ayrı çalışma, Nature’de yayımlandı.

“Dönüşen hücreler, immün hücreler de dahil, birçok farklı hücreyi üretebilir” 

Çalışmalardan ilki, Harvard Tıp Fakültesi Biyoloji, Kimya ve Moleküler Farmakoloji Profesörü George Daley liderliğinde gerçekleşti.

Daley ve ekibi yetişkinlerden aldıkları cilt ve diğer birçok hücreyi, standart bir metot izleyerek, farklı hücre türlerini üretebilen pluripotent kök hücrelerine dönüştürdü. Sonrasında, genleri kontrol eden yedi tane gen düzenleyici proteini indüklenmiş pluripotent köklerin genlerine ekleyen Daley ve ekibi, bu değiştirilmiş insan hücrelerini farelere naklettikten 12 hafta sonra, indüklenmiş pluripotent kök hücrelerinin, projenitör hücrelere dönüşerek immün hücreler de dahil, insan kanında bulunan farklı çeşitte birçok hücreyi üretebilecek kapasiteye geldiğini gördü.

Daley’in ifadesiyle, projenitör hücreler doğal olarak oluşan hemopoetik kan kök hücrelerine oldukça benzer bir yapıdaydı.

“Fareler 1.5 yıl daha fazla yaşadı”

İkinci ekibe liderlik eden Weill Cornell Tıp Fakültesi Genetik Tıp Profesörü Shahin Rafii ve ekibi ise, indüklenmiş pluripotent kök üretim aşamasını atlayarak doğrudan olgun farelerin kan damarlarından alınan hücrelere dört tane gen düzenleyici protein ekledi ve değiştirdikleri bu hücreleri insan kan damarlarının iç ortamını taklit eden petri kaplarında muhafaza etti.

Petri kaplarındaki genetiği değiştirilmiş hücrelerin kan kök hücrelerine dönüştüğünü ve çoğaldığını gözlemleyen araştırmacılar, bu kök hücreleri farelere enjekte ettiklerinde, radyasyonla öldürülen kan ve immün hücrelerini yeniden üretilmeye ve tamir edilmeye başlandığını ve farelerin labaratuvarda 1.5 yıl daha fazla yaşadığını aktardı.

Peki hangi metot gelecekte daha başarılı olacak?

Rafii iki yaklaşımı karşılaştırdığında, kendi metotlarının daha az uğraştırıcı olduğunu ama genetik değişikliğe uğramış kök hücrelerin ilerde tümör oluşturma riskinden endişe ettiklerini söyledi. Daley ve ekibi ise, kendi metotlarında tümör büyümesi ve diğer anomalilerin oluşma olasılığının daha az olduğunu ve kendi metotlarında her hücreden kök hücre üretilebilirken, Rafii ve ekibinin metotunda kullanılan kan damar hücrelerini elde etmenin daha zorlayıcı olduğunu ifade etti.


Kaynak:Medimagazin

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir