MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ VE KOKULU BİTKİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22.05.2017

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ VE KOKULU BİTKİLER

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/12/1998 tarihli ve 23548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Tıbbi ve Kokulu Bitkiler Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir