HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ VE BİYOMEDİKAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTENKALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.05.2017

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ VE BİYOMEDİKAL

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri ve Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir