TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTININONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

31.05.2017

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7021 Kabul Tarihi: 18/5/2017

MADDE 1 – (1) 15 Ekim 2009 tarihinde Bağdat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/5/2017


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir