Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

02.06.2017

ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/82

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Mehmet BAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

01/06/2017

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/102

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Refik TUZCUOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

01/06/2017

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Mehmet ÖZHASEKİ

Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/126

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Hünkar KOÇALİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

01/06/2017

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Süleyman SOYLU

Başbakan İçişleri Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/89

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü IŞIKGÖR’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

01/06/2017

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Nabi AVCI

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/90

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ramazan GENCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

01/06/2017

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Nabi AVCI

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/150

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu I. Hukuk Müşavirliğine Nuray BİLGİN DEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

01/06/2017

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Recep AKDAĞ

Başbakan Sağlık Bakanı


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir