Tıbbi Cihazların Kaydına, İzlenebilirliğine Ve Takibine Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında

16.06.2017

Kurum Başkanlığımızca Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerin üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan firma ve kurumların kaydına, izlenebilirliğine ve takibine yönelik yürütülen faaliyetlerin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik hazırlanan Tıbbi Cihazların Kaydına, İzlenebilirliğine Ve Takibine Dair Yönetmelik Taslağı ekte sunulmaktadır.

İlgili taslak ile ilgili görüşlerinizi ekte yer alan form doldurularak Kurumumuza yazılı olarak ve dijital hallerinin ise  dilek.gokcek@titck.gov.tr  adresine mail ortamında iletilmesi önemle duyurulur.

Adı
Doküman
Ek
pdf
Ek
doc

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir