ÇÖLYAK HASTALIĞININ TEŞHİS AŞAMASININ, SEBEPLERİNİN, SONUÇLARININ VE BU HASTALIĞA MARUZ KALANLARA SAĞLANABİLECEK YARDIMLARIN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİNE DAİR KARAR

19.06.2017

ÇÖLYAK HASTALIĞININ TEŞHİS AŞAMASININ, SEBEPLERİNİN, SONUÇLARININ 

VE BU HASTALIĞA MARUZ KALANLARA SAĞLANABİLECEK YARDIMLARIN 

ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİNE 

İLİŞKİN KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA 

ÜYE SEÇİMİNE DAİR KARAR

Karar No. 1143 Karar Tarihi: 12.06.2017

Çölyak hastalığının teşhis aşamasının, sebeplerinin, sonuçlarının ve bu hastalığa maruz kalanlara sağlanabilecek yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesine ilişkin Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca kurulan (10/518) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 12.06.2017 tarihli 104’üncü Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri için 13.06.2017 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan
İsmail TAMER
Kayseri
AK Parti
Başkanvekili
Celil GÖÇER
Tokat
AK Parti
Sözcü
Durmuş Ali SARIKAYA
İstanbul
AK Parti
Kâtip
Bennur KARABURUN
Bursa
AK Parti
Üye
Behçet YILDIRIM
Adıyaman
HDP
Üye
Ahmet Selim YURDAKUL
Antalya
MHP
Üye
Erkan AYDIN
Bursa
CHP
Üye
Ceyhun İRGİL
Bursa
CHP
Üye
Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT
Çorum
AK Parti
Üye
Gaye USLUER
Eskişehir
CHP
Üye
Mehmet BABAOĞLU
Konya
AK Parti
Üye
Aytuğ ATICI
Mersin
CHP
Üye
Yılmaz TEZCAN
Mersin
AK Parti
Üye
Mehmet Ali CEVHERİ
Şanlıurfa
AK Parti
Üye
Ahmet Eşref FAKIBABA
Şanlıurfa
AK Parti

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir