Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

23.06.2017

20170623-2.pdf


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir