PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ JEOMİKROBİYOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.06.2017

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ JEOMİKROBİYOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2015 tarihli ve 29282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Jeomikrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir