Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Alanında Eğitim Başvurularına Dair Duyuru

10.07.2017

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik kapsamında bu alanda çalışacak kişilerin alacakları eğitimlere ilişkin;


·Eğitim ücretleri ve


·Eğitim başvuru evrakları ile ilgili duyuru metni ekte yer almaktadır.


Eğitim merkezlerinin ve eğitim alacak kişilerin bu hususlar doğrultusunda eğitim süreçlerini planlamaları gerekmektedir.

Adı Doküman
Ek pdfYorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir