Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri

11.07.2017

STD2017 _TASLAKRAPOR.pdf

Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri" konulu STD Taslak Raporu, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yönergesinin 10.maddesi dördüncü fıkrası uyarınca askıya çıkarılmıştır. Aynı Yönergenin 10.maddesi beşinci fırkası gereğince 20(yirmi) iş günü askıda kalacak ve geri bildirimler sonrası gerek görülen düzeltmeler yapılarak ""Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri" konulu STD Raporu" yayımlanacaktır. Tüm paydaşlara ve ilgililere duyurulur.

Geri bildirimler, 03 Ağustos Perşembe gün, saat: 18:00'a kadar; resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze ya da elektronik ortamda olgun.sener@saglik.gov.tr e-posta adresine yapılabilecektir


Kaynak:SAGEM

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir