03-07 Temmuz 2017 Ebelere Yönelik Doğum Becerilerinin Geliştirilmesinde Güncel Yaklaşimlar Eğitimi

12.07.2017

8f48bf6a31224ba2b2f3921b961e64a3.pngcf0ebc4332ef4a4a85eaeec14283370b.pngTüm sağlık tesislerimizde doğum hizmetleriningüçlendirilmesi, anne adaylarının doğum eylemini sağlıklı ve güvenli şartlardagerçekleştirmeleri, ebelerin doğumlarda daha etkin rol almaları, sahada gebeeğitimlerinin standardize edilmesi, normal doğumun yaygınlaştırılmasıamaçlanmaktadır. 

Bu amaçla, ebelere yönelik hizmet içi eğitimlerinyapılması, hizmet niteliği bakımından önem arz etmektedir. TKHK Sağlık Bakım veHasta Hizmetleri Daire Başkanlığının koordinatörlüğü ve katılımlarıyla 2016Kasım ayı itibari ile aktif doğum yaptıran ebelere yönelik eğitim programlarıdevam etmekte olup, 16 ilde 18 Genel Sekreterlik bünyesinde 130 sağlıktesisinde 591 ebe ve 11 hemşire olmak üzere toplam 602 personelin eğitim almasısağlanarak ebelerin normal doğuma teşvik edilmesi sağlanmıştır.

Bu kapsamda  03-07 Temmuz 2017 tarihindeErzincan KHB bünyesinde “Ebelere Yönelik Doğum Becerilerinin GeliştirilmesindeGüncel Yaklaşımlar Eğitimi” düzenlenerek,  19 ebemiz  bu eğitiminteorik kısmını tamamlayarak uygulamalı eğitim değerlendirme kısmına  geçmiştir.Eğitim sonucunda diğer illerde de olduğu üzere hizmete yapacağı büyük katmadeğerler beklenmektedir.

 


Kaynak:TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir