Türkiye’de kanser aşısını yaptıran test edebilecek

14.07.2017

Kübalıbilim insanlarının geliştirdiği aşının hangi hastalara daha yararlı olduğuTürkiye’deki merkezlerde yapılacak test ile belirlenebilecek Kübalı biliminsanları tarafından geliştirilen aşının hangi hastalara daha yararlı olduğuTürkiye’deki merkezlerde yapılacak test ile belirlenebilecek.  

Türkiye’dede birkaç hastanede hangi hastaların daha çok bu tedaviden fayda göreceğinitespit etmeye yönelik bir araştırma başlatıldı. Sağ kalım oranları bilimselverilerle ortaya koyulan aşının kürleri ve diğer tedavilerle uyumu daincelenecek.

AKCİĞERKANSERİ, KANSERE BAĞLI ÖLÜMLERDE İLK SIRADA

Akciğerkanseri, kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alıyor. Tüm akciğerkanserlerinin yüzde 85’i küçük hücre dışı akciğer kanseri olarak biliniyor. Butümörlerin büyük bir bölümüne lokal ileri ve ileri evre hastalık döneminde tanıkonulabiliyor. Bu aşamada hastalara standart tedavi yani kemoterapi, hastalığınözelliğine göre gerektiğinde radyoterapi yine bazı tümör özellikleridoğrultusunda planlanabilen hedefe yönelik tedavi verilebiliyor. Diğer tedaviyöntemleri üzerinde çalışmalar ise devam ediyor.

Buçalışmaların önemli bir grubunu da; vücudun bağışıklık sistemi (immün sistem)üzerinden tümörü tedavi etmeye yönelik yaklaşımlar oluşturuyor.  Hastanınbağışıklık sistemi tümöre karşı uyarılarak, savaşması sağlanıyor. AkciğerKanseri için de standart tedavilerin yanı sıra immunoterapi son yıllardaaraştırma ve geliştirme konusu olmuştur. KANSER HASTALARININ YAŞAMSÜRESİNİN UZADIĞI AÇIKLANMIŞTI

Kübalıbilim insanları tarafından geliştirilen aşı ile kanser hastalarının yaşamsürelerinin uzatıldığı belirlendi. Başlangıçta kemoterapi almış ileri devrekanser hastalarına uygulanan aşının yaşam süresini iki ay uzattığı gözlendi. Vebunun psikolojik bir etki olmadığı doğrulandı. Aşının iki yıllık yaşam süresiniise plasebo etkisine göre üç kat uzattığı kanıtlandı. Bu konu ile ilgiliuluslararası çok merkezli faz 3 çalışması devam ediyor.

TÜRKİYE'DENDE PROF. DR. NİL MOLİNAS MANDEL YER ALDI

Havana’dagerçekleşen Kanser Aşıları ve İmmunoterapi Toplantısı'nda da Küba’nınbiyoteknolojik aşılarının üretici Enstitüsü CIM ile ABD Rooswell Parkişbirliğine karar verildi. Biyoteknoloji alanında diğer ülkeleri geride bırakanKüba, yaptığı gelişmelerle tüm dünyada kendine hayranlık kazandıran ilerlemelerkaydetmeye devam ediyor. Enstitüsü (CIM) Direktörü Prof Dr. Agustin Lage, BölümBaşkanı Dr. Tania Crombet ile ABD Roswell Park İmmuöoloji Direktörü’nün biraraya geldiği tarihi toplantıda Türkiye’den de Prof. Dr. Nil Molinas Mandel deyer aldı. Prof. Dr. Nil Molinas ‘ İmmünoterapiler ülkemizde bir tedavi seçeneğioluşturmakta ve merkez olarak daha fazla fayda gören hastaları tespit etmekiçin bu bilimsel araştırmada yer aldık’ ifadelerinde bulundu.

 


Kaynak:HABERTURK

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir