Hekime fiziki şiddet uygulayan sanıklara hapis cezası

14.07.2017

DışkapıYıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevi başında hastayakınlarının fiziksel şiddetine maruz kalan hekim adına Ankara Tabip OdasıHukuk Bürosunun takip ettiği ceza davasında hapis cezasına mahkumiyet kararıverildi.

DışkapıYıldırım Beyazıt EAH'da Genel Cerrahi Bölümü'nde eğitim görevlisi olarak görevyapan bir hekim, 02.12.2016 günü bu hastanede üç hasta yakınının fizikisaldırısına maruz kalmış, aldığı darbeler sonucu bir bacağı kırılmıştı. Saldırısonrası bir kısım failler hakkında tutuklama kararı da verilmiş, devamında dahaklarında bir ceza davası açılmıştı.

Ankara 18.Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2017/275 Esas nosu ile görülen bu ceza davasının11.07.2017 günü yapılan üçüncü celsesinde karar verildi. Sanıkların, niteliklikasten yaralama suçunu işlediğini sabit gören mahkeme, her üç sanık için ayrıayrı olmak üzere 2 yıl 4 ay 20 gün, toplamda 7 yıl 2 ay hapis cezasınahükmetti. Usul gereği bu cezalar ertelenmedi ya da hükmün açıklaması da geribırakılmadı.

Cezadavasını hekim adına, aile yakınlarının yanı sıra, TTB ve Ankara Tabip Odasıhukuk bürosu ile SES Ankara Şubesi ve Sağlık Bakanlığı avukatları da takipetti.

 

 


Kaynak:Türk Tabipleri Birliği

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir