Kansere yakalananların sayısı evlenenlerden daha fazla!

17.07.2017

2006 ile 2015 yılları arasında 65 yaş altında 1.2milyon kanser vakası tespit edildi; bunların 343 bini 50 yaş altında...

İngiltere’de yayın yapan Daily Mail gazetesindeyayınlanan makale şaşırtıcı veriler içeriyor. Genelde yaşlı insanlarınhastalığı olarak bilinen kanserin erken yaşlarda da görülebildiğine dikkatçekildi. Mesela 2006 ile 2015 yılları arasında 65 yaş altında 1.2 milyon kanservakası tespit edildi ve bunların 343 bini 50 yaş altında tanı alan vakalar.

Gittikçe yaygınlaşan kanser hastalığının toplumnezdinde en korkulan durum olduğunun belirtildiğine dikkat çeken St. JosephHastanesi Kanser Merkezi'nden Medikal Onkolog Dr. Ümit Tapan, kanserinevliliklerden daha yaygın olduğuna dikkat çeken o haberle ilgili şunlarısöyledi: "Ortalama yaşam süresinin artmasından kaynaklanan kanservakalarındaki artışın yanı sıra evlilik oranları düştü." 

KANSER NEDEN EVLİLİKTEN DAHA YAYGIN? 

İngiltere’de 2005 yılında 298 bin yeni kanser vakasıgözlenirken aynı yıldaki evliliklerin 285 bin civarında olduğu belirtiliyor. Oyıldan beri bu farkın giderek açılmasının nedenleri arasında insanlarınortalama yaşam süresinin artmasından kaynaklanan kanser vakalarındaki artışınyanı sıra evlilik oranlarının düşmesi gösteriliyor.  

KANSERE NE ZAMAN KESİN ÇÖZÜM BULUNACAK?

Şu anda kanser vakalarının yüzde 50’si 10 yıldandaha uzun süre yaşayabilmektedir ve bu noktaya ulaşan hastaların kanserdentamamen kurtulduğu söylenebilir. Araştırmacılar, önümüzdeki 10 yıl içinde buoranın yüzde 75’e çıkacağını öngörüyor. 

DÜNYADA DURUM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre tümdünyada gerçekleşen ölümlerin yüzde 13’ü kanserden kaynaklanıyor ve bu oranınher geçen yıl artacağı öngörülüyor

Medikal Onkolog Dr. Ümit Tapan, "Kansertedavisindeki ilerlemeler neticesinde kanserli hastaların yaşam süresininartması istenen bir durum olmakla beraber toplum açısından maddi bir yükü deberaberinde getiriyor. Mesela ABD’de kanserin tedavisi için yıllık ortalama77.4 milyar dolar harcandığı tahmin ediliyor, buna dolaylı harcamalar daeklendiği zaman 200 milyar doları aşan bir ekonomik yük oluşuyor" dedi. Erişkinbireylerde kansere bağlı ölümlerin büyük çoğunluğunu akciğer, mide, karaciğer,kalın bağırsak ve meme kanserlerinin oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Tapan,sözlerine şöyle devam etti: "Yaşam tarzı ve diyet alışkanlıkları bukanserlerin gelişiminde önemli paya sahiptir. Obezite, düşük meyve ve sebze tüketimi,egzersiz yapmama, alkol ve sigara kullanımı gibi etkenlerin kanser nedenliölümlerin yüzde 30’una sebep olduğu bilinmektedir. Sigara kullanımı tartışmasızolarak kansere yol açan en önemli risk faktörüdür. Tüm kanser ölümlerinin yüzde22’si ve akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 71’i sigara ile iliskilidir.Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde Hepatit B ve Hepatit C gibi virüslerkanser ölümlerinin yüzde 20’sinden sorumlu tutulmaktadır.

ERKEKLERDE AKCİĞER KANSERİ, KADINLARDA MEME KANSERİİLK SIRADA

Türkiye Kanser Dairesi verilerine göre ülkemizde heryıl 103 bin erkek ve 71 bin kadın kansere yakalanıyor. Erkeklerde en sıkakciğer kanseri görülürken, prostat kanseri ikinci, kalın bağırsak kanseri iseüçüncü sırada yer alıyor. Kadınlarda meme kanseri en sık rastlanan kanser türüve erkeklerden farklı olarak tiroid kanseri kalın bağırsak kanserinden daha sıkgörülüyor. Kansere bağlı ölümler arasında erkeklerde akciğer, kadınlarda isememe kanseri ilk sıradadır."

NELER YAPILMALI?

Kanserde erken tanının hayati önem taşıdığınıvurgulayan Dr. Ümit Tapan, "Ancak tarama testleri yalnızca bazıkanserlerde uygulanabiliyor ve maalesef her zaman istenen sonucu veremiyor.Dahası erken yakalanan kanserlerin dahi bir kısmında çok etkili tedavilerolmadığından olumsuz sonuçlar görülebiliyor. Bu nedenle kanserle mücadelenin enonemli basamağı kansere neden olan etkenlerle mücadele olmalıdır; özellikledeğiştirilebilir risk faktörleri grubuna giren obezite, düşük meyve ve sebzetüketimi, egzersiz yapmama, alkol ve sigara kullanımı gibi. Ayrıca düzenlidoktor kontrolü ile tarama testlerinin zamanında ve doğru bir şekildeyapılması, belirti ve bulguların ihmal edilmeden bir sağlık merkezinebaşvurulması erken tanı ve tedaviye olanak sağlayabilir."

 


Kaynak:HABERTURK

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir